Atbalstītāji

Swedbankkarte

"darbs"

Metodiskais darbs

Kategorijā: Profesionālā vidusskolaMetodiskais darbs, profesionālā vidusskola

Sekretariāta un biroja darbs

Kategorijā: koledža, studiju programmassekretariāta un biroja darbs, biroja administrators, koledža, studiju programmas

Vakances

Kategorijā: VakancesVakances, darbs

"Kā panākt, lai prakse ir kvalitatīva" - 298851 KB

30.08.2017Kvalitatīvas prakses darbs tirgum

"Kvalifikācijas darbu izstrādes konsultāciju un kontroles grafiks A-B-2 biroja administratoru grupai 2017./2018. ak.g." - 444721 KB

23.03.2018Kvalifikācijas darbs, kontroles grafiks, konsultācijas

"Kvalifikācijas darbu izstrādes konsultāciju un kontroles grafiks A–AT-2 grupai 2017./2018.ak.g." - 369273 KB

02.05.2018Kvalifikācijas darbs, kontroles grafiks, konsultācijas

"Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei un noformēšanai 2017" - 721048 KB

28.11.2017Metodiskie norādījumi, kursa darbs

"Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādei un noformēšanai" - 1284793 KB

12.12.2016Metodiskie norādījumi, kvalifikācijas darbs

"PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2011./ 2012.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 250083 KB

18.10.2013Metodiskais darbs

"PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2012./ 2013.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 230835 KB

15.10.2013Metodiskais darbs

"PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2013./ 2014.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 262264 KB

21.10.2014Metodiskais darbs

"PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2014./ 2015.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 370982 KB

11.11.2016Metodiskais darbs

"PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2015./ 2016.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 398906 KB

11.11.2016Metodiskais darbs

"PIKC RTK profesionālās vidusskolas pedagogu 2016./ 2017.m.g. izstrādāto metodisko darbu saraksts" - 383426 KB

14.03.2018Metodiskais darbs

"RTK profesionālās vidusskolas 2009./ 2010.m.g. metodisko darbu saraksts" - 184925 KB

08.12.2011Metodiskais darbs

"RTK profesionālās vidusskolas 2010./ 2011.m.g. metodisko darbu saraksts" - 182007 KB

08.12.2011Metodiskais darbs

"Specifiskie norādījumi kvalifikācijas darba saturam Studiju programmai „Inženiermehānika”, kvalifikācija – mašīnbūves speciālists" - 304518 KB

12.12.2016Kvalifikācijas darbs, metodiskie norādījumi