Atbalstītāji

Swedbankkarte

"Erasmus"

ERASMUS

Kategorijā: ERASMUSERASMUS, prakse

ERASMUS +

Kategorijā: ERASMUSERASMUS, ERASMUS+

ERASMUS programmas docēšanas mobilitātes

Kategorijā: ERASMUS+ERASMUS+, vieslekcijas

ERASMUS+ augstskola

Kategorijā: ERASMUSERASMUS, ERASMUS+

ERASMUS+ profesionālā vidusskola

Kategorijā: ERASMUS+ERASMUS+

ERASMUS+ studentu un mācībspēku veiksmes stāsti

Kategorijā: ERASMUS+ERASMUS+

ERASMUS mobilitātes programmas pieredze. Vieslektori - praktiķi ir pieprasīti

23.03.2015ERASMUS

ERASMUS studentu prakse Eiropas Savienības valstu uzņēmumos 2013./2014. akad. gadā

20.06.2014ERASMUS

ERASMUS+ ACINĀJUMS STUDENTU PRAKSEI ĀRVALSTU UZŅĒMUMOS

20.06.2014ERASMUS, ERASMUS+

ERASMUS+ docēšanas mobilitātes 2015. gada 24. un 25. martā

26.03.2015ERASMUS+

ERASMUS+ docēšanas mobilitātes 9. un 10. februārī

16.02.2015ERASMUS+

ERASMUS+ programmas docēšanas mobilitātes

21.04.2015ERASMUS+, vieslekcijas

ERASMUS+ studentu prakses stipendijas apmērs tika palielināts

12.01.2015ERASMUS+

STUDENTU PRAKSE ĀRVALSTU UZŅĒMUMOS

26.05.2015ERASMUS+

"ERASMUS Programme Student Mobility for Placement. Final Report Form" - 53172 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"ERASMUS Programme Training Agreement and Quality Commitment" - 42952 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"ERASMUS Studenta harta" - 125484 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"Erasmus University Charter" - 75097 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"ERASMUS+ VEIKSMES STĀSTS. Docēšanas mobilitātes. VITA BALIKOVA" - 157801 KB

27.04.2015ERASMUS+, vieslekcijas

"Kvalitatīvas prakses darba tirgum" - 141716 KB

20.03.2015ERASMUS+

"Model Placement Agreement for an ERASMUS student placement" - 40204 KB

03.11.2011Erasmus, prakse

"Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā, uzlabojot kompetences visā Eiropā" - 2149900 KB

27.08.2015ERASMUS+

"Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai" - 142496 KB

20.03.2015ERASMUS+

"Skolotāju un audzēkņu mācību mobilitāte MALTA 12.04.-20.04.2015." - 930887 KB

18.05.2015ERASMUS+