Atbalstītāji

"projekti"

Citi projekti

Kategorijā: projektiESF projekti

ESF projekti

Kategorijā: projektiESF projekti

ESF studiju programmu pašnovērtējumi

Kategorijā: Pašnovērtējumiprojekti, pašnovērtējumi

Leonardo da Vinci programmas projekti

Kategorijā: projektiprojekti

Projekti un atbalstītāji

Kategorijā: projektiprojekti

Divpusējs sadarbības projekts Computer Room - 9

19.06.2014Projekti

Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” konsultatīvās padomes sēde

26.06.2014Projekti

Pētniecisks mācību projekts angļu valodā “Technical Innovations in Automobile Engineering”

05.06.2014Projekti

"Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001" - 143716 KB

20.02.2012projekti, pašnovērtējumi

"Elektroniskais baneris projektam „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”" - 130522 KB

15.12.2011ESF projekti

"Projekta „Inovāciju pielietošana datorsistēmu tehniķu praktiskajās mācībās” dalībnieku prezentācija" - 18171904 KB

05.01.2012projekti

"Projekta „Inovāciju pielietošana datorsistēmu tehniķu praktiskajās mācībās” kopsavilkums" - 156460 KB

13.12.2011projekti

"Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana, decembris 2011" - 1153872 KB

11.01.2012projekti

"SECRETARIAL AND OFFICE WORK" - 438462 KB

21.02.2012projekti, pašnovērtējumi

"Sekretariāta un biroja darbs" - 409864 KB

21.02.2012projekti, pašnovērtējumi