Atbalstītāji

Swedbankkarte

"projekti"

Citi projekti

Kategorijā: projektiESF projekti

ESF projekti

Kategorijā: projektiESF projekti

ESF studiju programmu pašnovērtējumi

Kategorijā: Pašnovērtējumiprojekti, pašnovērtējumi

Leonardo da Vinci programmas projekti

Kategorijā: projektiprojekti

Projekti un atbalstītāji

Kategorijā: projektiprojekti

Stratēģiskā partnerība

Kategorijā: ProjektiProjekti

Pilotprojekts profesionālās izglītības iestādēs “Esi Drošs – Esi Foršs!”

02.06.2015Projekti

Projekts „EUROSCOLA 2015”- „Esi unikāls! Esi līdzvērtīgs"

16.03.2015Projekti

"Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001" - 143716 KB

20.02.2012projekti, pašnovērtējumi

"Elektroniskais baneris projektam „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”" - 130522 KB

15.12.2011ESF projekti

"Projekta „Inovāciju pielietošana datorsistēmu tehniķu praktiskajās mācībās” dalībnieku prezentācija" - 18171904 KB

05.01.2012projekti

"Projekta „Inovāciju pielietošana datorsistēmu tehniķu praktiskajās mācībās” kopsavilkums" - 156460 KB

13.12.2011projekti

"Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana, decembris 2011" - 1153872 KB

11.01.2012projekti

"SECRETARIAL AND OFFICE WORK" - 438462 KB

21.02.2012projekti, pašnovērtējumi

"Sekretariāta un biroja darbs" - 409864 KB

21.02.2012projekti, pašnovērtējumi