Atbalstītāji

Swedbankkarte

"uzņemšana"

Daugavpils filiāle

Kategorijā: studijasDaugavpils filiāle, uzņemšanas rezultāti

Kandavas filiāle

Kategorijā: StudijasKandavas filiāle, uzņemšanas rezultāti

Liepājas filiāle

Kategorijā: studijasLiepājas filiāle, uzņemšanas rezultāti

Priekuļu filiāle

Kategorijā: StudijasPriekuļu filiāle, uzņemšanas rezultāti

Uzņemšana koledžā 2017./2018. studiju gadam

Kategorijā: StudijasUzņemšana koledžā

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā 2017./2018. mācību gadam

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšana profesionālajā vidusskolā

Uzņemšana koledžā 2017./2018. studiju gadam

02.02.2017Uzņemšana koledžā

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā 2017./2018. mācību gadam

06.10.2016Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

"Aukstumtehnikas speciālists - budžets" - 213328 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Aukstumtehnikas speciālists - pašfinansējums" - 134275 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Autoapkopes speciālists - budžets" - 284883 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Autoapkopes speciālists - pašfinansējums" - 168427 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Biroja administrators - budžets" - 194037 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Biroja administrators - pašfinansējums" - 134945 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Datorsistēmu un datortīklu administrators - budžets" - 388726 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Daugavpils - Datorsistēmu un datortīklu administrators" - 208211 KB

25.08.2017Daugavpils filiāle, uzņemšanas rezultāti

"Daugavpils - Mašīnbūves speciālists" - 209936 KB

25.08.2017Daugavpils filiāle, uzņemšanas rezultāti

"Elektrisko iekārtu speciālists - budžets" - 293363 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Elektrisko iekārtu speciālists - pašfinansējums" - 128295 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Elektronikas speciālists - budžets" - 164635 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Imatrikulācijas kārtība 2017./2018. ak.g." - 6608506 KB

03.11.2016Uzņemšana koledžā

"Informācija par uzņemšanu profesionālajā vidusskolā 2017./2018." - 8041037 KB

02.02.2017Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

"Informācija par uzņemšanu studijām Daugavpils filiālē 2017./2018. studiju gadam" - 7096215 KB

30.06.2017Uzņemšana Daugavpilī

"Informācija par uzņemšanu studijām Kandavas filiālē 2017./2018. studiju gadam" - 6940044 KB

30.06.2017Uzņemšana Kandavā

"Informācija par uzņemšanu studijām Liepājas filiālē 2017./2018. studiju gadam" - 6923251 KB

30.06.2017Uzņemšana Liepājā

"Informācija par uzņemšanu studijām Priekuļu filiālē 2017./2018. studiju gadam" - 7494379 KB

30.06.2017Uzņemšana Priekuļos

"Kandava - Autoapkopes speciālists" - 206732 KB

23.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Kandava - Elektrisko iekārtu speciālists" - 210517 KB

25.08.2017Kandavas filiāle, uzņemšanas rezultāti

"Kokapstrādes tehnologs - budžets" - 160182 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Liepāja - Autoapkopes speciālists" - 207451 KB

22.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Liepāja - Elektrisko iekārtu speciālists" - 208767 KB

22.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Liepāja - Mehatroniķis" - 213499 KB

22.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Loģistikas speciālists - budžets" - 174084 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Loģistikas speciālists - pašfinansējums" - 257434 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Mašīnbūves speciālists - budžets" - 165544 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Mehatroniķis - budžets" - 149301 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Priekuļi - Datorsistēmu un datortīklu administrators" - 202569 KB

23.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Priekuļi - Loģistikas speciālists" - 209122 KB

23.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Siltumenerģētikas speciālists - budžets" - 226098 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Telesakaru speciālists" - 186006 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Uzņemšanas noteikumi 2017./2018. m.g." - 233173 KB

23.01.2017Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

"ВЕСТИ СЕГОДНЯ publikācija" - 1928734 KB

25.05.2017Uzņemšana koledžā

"ВЕСТИ СЕГОДНЯ publikācija" - 1928734 KB

25.05.2017Uzņemšana profesionālajā vidusskolā