Atbalstītāji

Swedbankkarte

"uzņemšana"

Daugavpils filiāle

Kategorijā: studijasDaugavpils filiāle, uzņemšanas rezultāti

Kandavas filiāle

Kategorijā: StudijasKandavas filiāle, uzņemšanas rezultāti

Liepājas filiāle

Kategorijā: studijasLiepājas filiāle, uzņemšanas rezultāti

Priekuļu filiāle

Kategorijā: StudijasPriekuļu filiāle, uzņemšanas rezultāti

Uzņemšana koledžā

Kategorijā: StudijasUzņemšana koledžā

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā 2018./2019. mācību gadam

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšana profesionālajā vidusskolā

PIKC Rīgas Tehniskā koledža

02.02.2017Studiju programmas, uzņemšana koledžā

PIKC Rīgas Tehniskā koledža profesionālā vidusskola

06.10.2016Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

"Aukstumtehnikas speciālists - budžets" - 213328 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Aukstumtehnikas speciālists - pašfinansējums" - 134275 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Autoapkopes speciālists - budžets" - 284883 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Autoapkopes speciālists - pašfinansējums" - 168427 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Biroja administrators - budžets" - 194037 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Biroja administrators - pašfinansējums" - 134945 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Datorsistēmu un datortīklu administrators - budžets" - 388726 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Elektrisko iekārtu speciālists - budžets" - 293363 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Elektrisko iekārtu speciālists - pašfinansējums" - 128295 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Elektronikas speciālists - budžets" - 164635 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Kokapstrādes tehnologs - budžets" - 160182 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Loģistikas speciālists - budžets" - 174084 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Loģistikas speciālists - pašfinansējums" - 257434 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Mašīnbūves speciālists - budžets" - 165544 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Mehatroniķis - budžets" - 149301 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Siltumenerģētikas speciālists - budžets" - 226098 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Telesakaru speciālists" - 186006 KB

18.08.2017Uzņemšanas rezultāti

"Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. mācību gadam" - 1310830 KB

19.01.2018Uzņemšana, prafesionālā vidusskola

"ВЕСТИ СЕГОДНЯ publikācija" - 1928734 KB

25.05.2017Uzņemšana koledžā

"ВЕСТИ СЕГОДНЯ publikācija" - 1928734 KB

25.05.2017Uzņemšana profesionālajā vidusskolā