Atbalstītāji

Swedbankkarte

Eksāmeni, ieskaites, kursa darbi

Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra   (A-MH , A-MB , A-K , A-A , A-S, A-AT grupas)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedra   (A-IT , A-T , A-EL , A-E grupas)
Vispārējo studiju un vadzinības katedra  (A-B , A-L grupas)

28.11.2017 "Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei un noformēšanai 2017" - 721048 KB

13.02.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-L-2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 207762 KB

13.02.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-B-2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 206970 KB

28.03.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-E–1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim 04.06.2018.–22.06.2018." - 417518 KB

09.04.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-E–2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim 07.05.2018.-18.05.2018." - 278786 KB

28.03.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-EL–1 2017./2018. studiju gada pavasara semestris 14.05.2018.-25.05.2018." - 420255 KB

09.04.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-EL–2 2017./2018. studiju gada pavasara semestris 16.04.2018.-27.04.2018." - 345701 KB

28.03.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-IT–1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim 04.06.2018.-22.06.2018." - 275565 KB

09.04.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-IT–2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim 07.05.2018.-18.05.2018." - 277692 KB

28.03.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-T–1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim 28.05.2018.-08.06.2018." - 342957 KB

09.04.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-T–2 2017./2018. studiju gada pavasara semestris 16.04.2018.-27.04.2018." - 279624 KB

03.04.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-B-1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 207747 KB

02.05.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-S-1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 209147 KB

02.05.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-S-2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 207199 KB

03.05.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-K-1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim (11.06.-24.06.2018.)" - 209275 KB

03.05.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-K-2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim (07.05.-20.05.2018.)" - 206368 KB

14.05.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-MH-1 un A-MB-1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 217655 KB

14.05.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-MH-2 un A-MB-2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 218248 KB

23.04.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-AT-1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 201142 KB

24.04.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-A-1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim (28.05.2018.-10.06.2018.)" - 210714 KB

24.04.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-A-2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim (21.05.2018.-03.06.2018.)" - 211927 KB