Atbalstītāji

Swedbankkarte

Eksāmeni, ieskaites, kursa darbi

Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra   (A-MH , A-MB , A-K , A-A , A-S, A-AT grupas)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedra   (A-IT , A-T , A-EL , A-E grupas)
Vispārējo studiju un vadzinības katedra  (A-B , A-L grupas)

28.11.2017 "Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei un noformēšanai" - 721048 KB

14.02.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupā A-B-2 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim" - 207683 KB

14.02.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupā A-L-2 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim" - 208455 KB

04.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-B-1 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim" - 138077 KB

05.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-AT-1 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim" - 213691 KB

09.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-A-2 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (20.05.2019.-02.06.2019.)" - 211996 KB

10.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-MB-2 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (06.05.2019.– 19.05.2019.)" - 211042 KB

10.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-MH-2 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (13.05.2019.- 26.05.2019.)" - 210310 KB

15.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-EL–1 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (13.05.2019.-24.05.2019.)" - 419434 KB

28.03.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-EL–2 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (15.04.2019.-26.04.2019.)" - 345524 KB

28.03.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-T–2 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (15.04.2019.-26.04.2019.)" - 279355 KB

16.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-IT–1 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (03.06.2019.-21.06.2019.)" - 285994 KB

29.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-IT–2 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (06.05.2019.-18.05.2019.)" - 279658 KB

15.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-E–1 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (03.06.2019.-21.06.2019.)" - 418950 KB

15.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-E–2 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (06.05.2019.-18.05.2019.)" - 341273 KB

18.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-S-2 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim" - 208325 KB

18.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-K-2 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (06.05.-19.05.2019.)" - 206801 KB

29.04.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupām A-MH-1 (13.05.-02.06.2019.) un A-MB-1 (10.06.-23.06.2019.) 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim" - 217929 KB

13.05.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupās A-A1-1 un A-A2-1 2018./2019. studiju gada pavasara semestrim (27.05.2019.-09.06.2019.)" - 217439 KB

24.05.2019 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-L-1 2018./2019. studiju gada pavasara (II) semestrim" - 54272 KB