Atbalstītāji

Swedbankkarte

Eksāmeni, ieskaites, kursa darbi

Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra   (A-MH , A-MB , A-K , A-A , A-S, A-AT grupas)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedra   (A-IT , A-T , A-EL , A-E grupas)
Vispārējo studiju un vadzinības katedra  (A-B , A-L grupas)

28.11.2017 "Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei un noformēšanai 2017" - 721048 KB

13.02.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-L-2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 207762 KB

13.02.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-B-2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 206970 KB

28.03.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-E–1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim 04.06.2018.–22.06.2018." - 417518 KB

09.04.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-E–2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim 07.05.2018.-18.05.2018." - 278786 KB

28.03.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-EL–1 2017./2018. studiju gada pavasara semestris 14.05.2018.-25.05.2018." - 420255 KB

09.04.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-EL–2 2017./2018. studiju gada pavasara semestris 16.04.2018.-27.04.2018." - 345701 KB

28.03.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-IT–1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim 04.06.2018.-22.06.2018." - 275565 KB

09.04.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-IT–2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim 07.05.2018.-18.05.2018." - 279609 KB

28.03.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-T–1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim 28.05.2018.-08.06.2018." - 342957 KB

09.04.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-T–2 2017./2018. studiju gada pavasara semestris 16.04.2018.-27.04.2018." - 279624 KB

03.04.2018 "EKSĀMENU un IESKAIŠU sesijas grafiks grupai A-B-1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 207747 KB

18.04.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupās A-MH-1 un A-BM-1 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 217918 KB

18.04.2018 "Eksāmenu un ieskaišu sesijas grafiks grupās A-MH-2 un A-MB-2 2017./2018. studiju gada pavasara semestrim" - 218528 KB