Atbalstītāji

Swedbankkarte

Eksāmeni, ieskaites, kursa darbi

Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra   (A-MH , A-MB , A-K , A-A , A-S, A-AT grupas)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju katedra   (A-IT , A-T , A-EL , A-E grupas)
Vispārējo studiju un vadzinības katedra  (A-B , A-L grupas)

12.12.2016 "Metodiskie norādījumi kursa darba izstrādei un noformēšanai 2016" - 710982 KB

20.03.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-E-1 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 416142 KB

20.03.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-E-2 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 338328 KB

20.03.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-EL-1 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 417024 KB

20.03.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-EL-2 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 344425 KB

20.03.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-IT-1 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 276831 KB

20.03.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-IT-2 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 278532 KB

20.03.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-T-1 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 477888 KB

20.03.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-T-2 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 279774 KB

05.04.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-B-1 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 208053 KB

06.04.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-AT-1 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 201659 KB

25.04.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-S-1 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 209004 KB

08.05.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupās A-A-1 un A-A-2 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 220414 KB

08.05.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupās A-MB-2 un A-MH-2 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 215850 KB

09.05.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupās A-MH-1 un A-MB-1 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 217430 KB

09.05.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-S-2 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 206466 KB

16.05.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-K-1 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 208413 KB

24.05.2017 "Eksāmenu un ieskaišu sesija grupā A-L-1 2016./2017. studiju gada pavasara semestrim" - 213355 KB