Atbalstītāji

Aktualitātes

Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” konsultatīvās padomes sēde

Ieraksts tika veikts: 26.06.2014 | Tēma: Projekti

Lasīt vairāk...

Divpusējs sadarbības projekts Computer Room - 9

Ieraksts tika veikts: 19.06.2014 | Tēma: Projekti

Laikā no š. g. 12.- 16. maijam koledžā viesojās Sandvikenas ģimnāzijas pedagogi un audzēkņi, kas koledžai dāvināja lietotu datortehniku IKT materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.

Lasīt vairāk...

Pētniecisks mācību projekts angļu valodā “Technical Innovations in Automobile Engineering”

Ieraksts tika veikts: 05.06.2014 | Tēma: Projekti

2013./2014. mācību gadā AM1-3 un AM2-3 grupu audzēkņi īstenoja pētniecisko mācību projektu angļu valodā “Technical Innovations in Automobile Engineering”. Strādājot komandās un individuāli, audzēkņi sagatavoja referātus (teksta veida materiāls, ilustrācijas un glosārijs) un elektroniskās prezentācijas Power Point formātā. Prezentāciju laikā audzēkņi piedāvāja vizuālo informāciju, stāstīja, komentēja un atbildēja uz papildus jautājumiem.

Lasīt vairāk...

LdV mobilitātes projekts „Audzēkņu praktisko iemaņu pilnveidošana automobiļu remontā ES valstīs”

Ieraksts tika veikts: 11.04.2014 | Tēma: Projekti

No 2014. gada 31. marta PIKC RTK profesionālajā vidusskolā sadarbībā ar Ukmerges Tehnoloģiju un Biznesa skolu, Lietuva, tiek īstenots Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Audzēkņu praktisko iemaņu pilnveidošana automobiļu remontā ES valstīs”. Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedras uzņem praksē 10 audzēkņus no četrām Lietuvas profesionālajām vidusskolām. Pašlaik prakse notiek trīs autotransporta apkopes uzņēmumos. Projekta dalībniekiem tiek piedāvāta arī plaša kultūras programma.

Lora Berkoviča, Ārlietu daļas vadītāja

Lasīt vairāk...