Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

Profesionālās vidusskolas uzņemšanas komisija dokumentu pieņemšanu organizē divās kārtās:

Pirmā kārta no 2019. gada 13. jūnija līdz 2019. gada 3. jūlijam. Dokumenti tiek pieņemti darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Braslas ielā 16, Rīgā, tālr. 67081411.

Otrā kārta no 2019. gada 8. jūlija līdz 2019. gada 23. augustam. Dokumenti tiek pieņemti pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, otrdienās un ceturtdienās no 14.00 līdz 19.00. Braslas ielā 16, Rīgā, tālr. 67081411.

Sīkāku informāciju par uzņemšanu skatīt mājas lapas sadaļā Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

Reklāmas videoklips par uzņemšanu

 

 

Save