Atbalstītāji

Swedbankkarte

Profesionālās meistarības konkurss “RTK elektroniķis 2018”

2018. gada 1. novembrī IKT katedrā notika profesionālās meistarības konkurss “RTK elektroniķis 2018”.

Konkursa mērķis:

  • Veicināt audzēkņu izpratni par izvēlēto profesiju
  • Dot iespēju konkursa dalībniekiem parādīt savas zināšanas, prasmes un kompetences izvēlētajā specialitātē
  • Noteikt labāko audzēkni - elektronikas  tehniķi, kuru virzīt tālāk kā PIKC RTK pārstāvi uz Latvijas elektronikas tehniķu konkursu “Jaunais profesionālis 2018”

Informāciju par konkursa norisi skatīt pievienotajā dokumentā.