Atbalstītāji

Swedbankkarte

Studentu prakse ārvalstu uzņēmumos

Aicinājumu RTK studentiem no Rīgas un filiālēm pieteikties uz piedalīšanos Erasmus+ prakses programmā 2018./2019. akadēmiskā gada 2. semestrī skatīt pievienotajā dokumentā.