Atbalstītāji

Swedbankkarte

VISC metodiskie ieteikumi ārkārtas situācijas laikā

Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai skatīt pievienotajā dokumentā.