Atbalstītāji

Swedbankkarte

Valsts pārbaudes darbu norise 2019./2020. m.g. (papildināts)

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolās skolēni kārtos gala eksāmenus.

Valsts pārbaudes darbu norisi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) skatīt saitē https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4063-9-klases-skoleniem-eksameni-tiek-atcelti-parejiem-notiks

Video tiešraidē informēs par valsts pārbaudījumu norisi 2019./2020. mācību gadā  https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4067-video-tiesraide-informes-par-valsts-parbaudijumu-norisi-2019-2020-macibu-gada