Atvērto durvju dienas 2024

Aktualitātes

Pasākums paredzēts ikvienam, kurš plāno un vēlas iegūt vidējo profesionālo izglītību vai īsā cikla profesionālo augstāko izglītību kādā no darba tirgū pieprasītajām profesijām Rīgas Tehniskajā koledžā.

Ar izglītības programmu piedāvājumu var iepazīties RTK mājas lapā sadaļās:

  • Izglītības programmas (pēc 9.klases)
  • Studiju programmas (pēc 12.klases vai profesionālās vidējās izglītības iegūšanas).

Kontaktinformācija:
karjera@kcrtk.lv

tālrunis 67081413, 67081411, 67081433