Metodiskais darbs

Rīgas Tehniskās koledžas metodiskā darba virsvadība

 

Elektronisko sakaru tehniķis
Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis
Kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķis
Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis
Gāzes apgādes sistēmu tehniķis
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs 
Automehāniķis