Dokumenti

Par mums / Dokumenti

Budžets
Sakarā ar to, ka no 2019. gada iestādes tāmes sagatavo elektroniski Valsts kases e-plānu un e-tāmju sasaļā, iestādes mājas lapā sadaļā "Budžets" tiek publicēta saite uz kopējo Valsts kases izveidoto datubāzi, kur būs pieejamas visas aktuālās valsts budžeta tāmes https://www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames.
Trauksmes celšana

2019.gada 1.maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums.

Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par …

Lasīt visu tekstu Ziņojuma veidlapa