Pētniecība

Par mums / Pētniecība

Zinātniskās pētniecības un jaunrades attīstības stratēģija 2021. -2027. gadam

Jau kopš 2003. gada  RTK organizē starptautiskās zinātniski – praktiskās konferences AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA TEORIJĀ UN PRAKSĒ un izdod zinātnisko rakstu krājumus.

Rakstu autori ir Latvijas un ārvalstu augstskolu mācībspēki, doktoranti, maģistranti un  RTK absolventi.

Publicētie raksti var būt noderīgi valsts institūcijām, lai pieņemtu lēmumus pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības realizācijas jautājumos, kā arī uzņēmējiem, zinātniskajiem darbiniekiem, augstskolu pasniedzējiem un studentiem.

Rakstu krājumi atrodami  RTK bibliotēkā.

Zinātniskie raksti

18.sējums - 2021 17.sējums - 2020 16.sējums - 2019 15.sējums - 2018 14.sējums - 2016 11.sējums - 2013