Par mums

Rīgas Tehniskā koledža (tālāk – RTK) ir valsts dibināta Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša izglītības iestāde. RTK var apgūt 9 īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas (5.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un 13 vidējās profesionālās izglītības programmas (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Mācību iestāde atrodas divās adresēs Braslas ielā 16, Rīgā un Lēdmanes ielā 3, Rīgā. Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas (5.profesionālās kvalifikācijas līmenis) piedāvājam arī apgūt īstenošanas vietās – Daugavpilī un Kandavā.  

2023./2024. mācību gadā RTK mācās ~1700 izglītojamie no visiem Latvijas reģioniem un strādā ~140 pedagogi. Izglītības iestāde nodrošina arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un organizē profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursus dažādās izglītības programmās visiem interesentiem, ieskaitot bezdarbniekus.


Kontakti