Pašdarbības kolektīvi

Par mums / Pašdarbības kolektīvi

Koledžā paralēli mācībām un sporta nodarbībām darbojas 3 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.

Jauktais koris "Mīts"

Darbojas no 2000.g

  • Mākslinieciskā vadītāja Irīna Švarcbaha
  • Vadītājs Jānis Švarcbahs
  • Vokālais pedagogs Artūrs Švarcbahs
  • Koncertmeistare Evija Belicka
  • 2-3. kursu zēnu vokālais ansamblis
  • 1. kursu zēnu vokālais ansamblis

Pašdarbības kolektīva adrese: Braslas iela 16, Rīga

Kora mākslinieciskā vadība - mākslinieciskā vadītāja Irīna Švarcbaha, vadītājs Jānis Švarcbahs, vokālais pedagogs Artūrs Švarcbahs, koncertmeistare Evija Belicka. Koris jau ir piedalījies vairākās atlases skatēs, gatavojoties 2020.gada Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, sniedzis koncertus Nītaures baznīcā, izstāžu centrā Ķīpsalā, Vecajā Ģertrūdes baznīcā, Mazajā Ģildē, koncertējis skolas un RTRIT pasākumos un citur. Kopā ar vispārizglītojošo skolu jauktajiem koriem ir organizēti koncerti un kopmēģinājumi. Koris gatavojas XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, piedalās  jaukto koru skatēs kurās ir ļoti  sīva konkurence. RTK un RTRIT apvienotais koris ( “Mīts”, “Pustonis”) skatēs ir izcīnījis augstus vērtējumus.

Gatavojoties 2020.gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 17.04.2019. Rīgas Raiņa 8.vakara skolā notika jaukto koru skate. Sīvā konkurencē RTK un RTRIT apvienotais koris ( “Mīts”, “Pustonis”) izcīnīja augsto pirmās pakāpes diplomu (40,76 punkti), līdz ar to tiesības piedalīties svētkos.

Paralēli Dziesmu svētku repertuāram aktīvi tiek strādāts pie Studentu dziesmu un deju svētku "GAUDEAMUS” dziesmu repertuāra

2023.gadā koris gatavoja repertuāru XXVII Vispārējiem Latviešu dziemu un XVII Deju svētkiem. Piedalījās skatēs un konkursos un izcīnija tiesības piedalīties Dziesmu svēku koru koncertos.
2023. gada novembra mēnesī  kora dalībnieki  devās uz  festivālu-konkursu “Praga Cantat”.

Vokālie ansambļi regulāri kuplina dažādus skolas pasākumus, ar saviem priekšnesumiem priecē skolotājus, studentus un darbiniekus skolas izlaidumos.

"Karsta mana jauna dziesma" - Rīgas kori ar dziesmu sveic komponistu Imantu Kalniņu jubilejā. "Mīts" piedalījās arī šajā projektā 2021. gada pavasarī youtube.com/watch?v=5zmxTEMWuzk

Galerija

RTK Jauniešu teātra studija

Darbojas no 1994.g

  • režisore Rita Reliņa

Rīgas Tehniskās koledžas teātra studijā nodarbības notiek gana nenopietnā atmosfērā, tomēr nemanāmi tiek padarīts ļoti nopietns darbs, kura rezultātā gandarījumu gūst gan paši dalībnieki, gan viņu skatītāji.

Darbības pamatmērķis ir veicināt jauniešu radošo izaugsmi -  spēju iepazīt sevi, izteikt savas domas, improvizēt nosacītos apstākļos, papildināt vārdu krājumu un izteiksmes formas, darboties ar publiku, spēlēt lomas konkrētos uzvedumos, piedalīties dažādos RTK pasākumos, kā arī visas Latvijas profesionālās izglītības mācību iestāžu organizētajos svētkos.

Vairāku gadu garumā teātra studijas dalībnieki ir piedalījušies Valsts svētku svinīgo pasākumu organizēšanā, tradicionālo saulgriežu – Lieldienu, Ziemassvētku pasākumos, koledžas izlaidumos un citos nozīmīgos pasākumos.

Būtiska ir piedalīšanās arī ikgadējos skatuves runas konkursos, kuros katram ir iespēja runāt dzeju un prozu. Mūsu teātra studija ir piedalījusies ar mazās formas uzvedumiem gan konkursā, gan esam rādījuši tos koledžas audzēkņiem un darbiniekiem.
2023.gadā pirms Ziemassvētkiem piedalījāmies koncertuzvedumā “Nedienas ar Ziemassvētku Vecīti” Kultūras un atpūtas centrā IMANTA.

Esam ieguvuši lieliskus draugus – Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma teātra studiju. Mācību gada laikā notiek dažas kopīgas nodarbības, bet vasarā abu studiju dalībnieki tiekas vairāku dienu teātra nometnē netālu no jūras.
Savas darbības laikā esam bijuši daudzās Latvijas pilsētās, lai parādītu to, ko esam sasnieguši.

Būtiski, ka te tiek gaidīts ikviens, kurš vēlas piedalīties!
Nāc, pamēģini Tu arī!

NB!!! (latīniski  - Nota bene!!! –– latviski – iegaumē labi!!!)
Dalībnieki brīdina:
Mēģinājumos gūtā smieklu un jautrības deva rada atkarību!
Pozitīvu atkarību!

Mūsu darbību var aplūkot galerijā.

Galerija

Jauniešu deju kolektīvs "Mazais Ritenītis"

Darbojas no 1983.g

  • Mākslinieciskā vadītāja Alise Līna Daugaviete
  • Vadītājs Ingus Ladiga
  • Koncertmeistare Liene Lote Kalniņa

Pašdarbības kolektīva adrese: Lēdmanes ielā 3, Rīga

Deju ansamblī "Mazais Ritenītis" apvienojušies dejot griboši jaunieši vecuma no 15 - 20 gadiem. Esam jauni, ņipri un kopā mums ir labi. Puišu sastāvu veido Rīgas Tehniskas koledžas audzēkņi un absolventi, bet meitenes mācas dažādās Rīgas mācību iestādēs.

Savas pastāvēšanas laikā esam piedalījušies visos republikas pieaugušo un skolu jaunatnes deju svētkos, kā arī Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos "GAUDEAMUS", un šie parasti ir atmiņās paliekošākie pasākumi dejotāju dzīvē. Kuplināja koncerta programmu deju ansambļa “Ritenītis” 75.gadu jubilejas pasākumā. Arī šajā gadā dejotāji apguva repertuāru XXVII Vispārējiem Latviešu dziemu un XVII Deju svētkiem. Piedalījās skatē, kurā izcīnīja I Pakāpes diplomu un izcīnija tiesības piedalīties Dziesmu svēku deju koncertos.

Cieša savstarpēja sadarbība saista ar Garkalnes novada deju ansambli "Ritenītis", kurā daudzi dejotāji turpina savas aktīvās dejotāju gaitas.

Ansambļa repertuāru parasti veido latviešu tautas skatuviskās dejas.

Galerija