Eiropas Saldēšanas asociācijas (AREA) asamblejas sanāksme

Aktualitātes

I. Šaraņina, studiju programmas „Aukstumtehnika” direktore, un lektors R. Taubergs š.g. 24. – 26. oktobrī piedalījās Eiropas Saldēšanas asociācijas (AREA) asamblējas sanāksmē Briselē, Beļģijā.

AREA apvieno gandrīz 9000 Eiropas kompānijas saldēšanas un gaisa kondicionēšanas nozarē.

Sanāksmes laikā notika apspriešana par jaunās klimata Regulas pieņemšanu un arī veidojās jauni profesionālie kontakti.

Vairāk skatīt pievienotajā dokumentā.