ERASMUS+ vieslekcijas Ražošanas procesa automatizācijā

Aktualitātes

30. oktobrī ar lekcijām RTK viesojās Edvinas Dubinskas (galvenais tehnologs, UAB Baltec CNC Technologies, Lietuva) ar asistentu Povilas Brazys. „Ražošanas procesa automatizācija” un "Robotu programmēšanas" priekšmetu ietvaros A-MH-2 un A-MB-2 grupu studentiem tika nolasītas lekcijas un veikti praktiskie darbi

Vairāk informācijas pievienotajā dokumentā.