Labais vairo labo!

Aktualitātes

Labu vārdu nekad nav par daudz! Tie silda sirdi, vairo labās domas un palīdz īstenot lietas, kas nes panākumus un veiksmi! Labie darbi vienmēr atmaksājas dubultā! Dari labu un tici, ka arī Tev viss būs labi!

Šā gada 7. novembrī Vispārējo studiju un vadzinības katedras vadītāja Evija Džeksone, devās pie A-E-2 grupas studentiem, lai izteiktu vissirsnīgāko pateicību par nesavtīgo rīcību, palīdzot nelaimē nonākušajam pasniedzējam!

Katedras vadītāja pasniedza studentiem pateicības rakstus, kā arī bija sarūpējusi nelielas dāvaniņas! Ir Patriotu nedēļa un vēlētos, lai šo puišu rīcība kalpo arī citiem par piemēru kā nepalikt vienaldzīgiem…cik būtiski ir darboties kopā …komandā…

Lai labais vairo labo!

Vairāk informācijas skatīt pievienotajā dokumentā.