Pateicība par svecītēm 10. novembrī

Aktualitātes

Mūsu skola 10.novembrī izskatījās skaista- izrotāta ar Jūsu svecītēm, attieksmi un domām! Ar katru gadu mēs paliekam vairāk.
Paldies grupām un grupu audzinātājiem!

EL-1 grupai un audzinātājai J.Gurenko
DT1-1 grupai un audzinātājai M.Urbānei
DT1-2 grupai un audzinātājai M.Urbānei
T-3 grupai un audzinātājai D.Laikai
T-1 grupai un audzinātājai Z.Beķei
T-2 grupai un audzinātājai Z.Beķei
E-2 grupai un audzinātājam S.Melecim
DT2-3 grupai un audzinātājai L.Nummurei
DT2-1 grupai un audzinātājai L.Nummurei
E-1 grupai un audzinātājam S.Melecim