Prakses aizstāvēšana 3. un 4. kursa audzēkņiem 2024

Aktualitātes

2024 gada 19. un 20. februārī norisinājās prakses aizstāvēšana 3.kursiem un no 26. februāra līdz 1.martam - prakses aizstāvēšana 4.kursiem, kur audzēkņi prezentēja praksē veiktos uzdevumus, sasniegtos mērķus un rezultātus, gūtās atziņas un priekšlikumus.

Plašāka informācija pievienotajā dokumentā.