Skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta

Aktualitātes

11.04.2024. bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” notika skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta. Konkursā RTK pārstāvēja Verners Hofmanis DT2-4 grupa, Aimens Vēveris P-1-1 grupa, Mārcis Gailītis AM2-1 grupa. Audzēkņus konkursam sagatavoja latviešu valodas skolotāja Sandra Šimkēviča un teātra studiju režisore Rita Reliņa. 
Verners Hofmanis ieguva I pakāpes diplomu, Mārcis Gailītis un Aimens Vēveris ieguva II pakāpes diplomus un tika izvirzīti uz noslēguma konkursu.

Fotogalerija