Skolu pašpārvalžu mācības projektam “Kontakts”

Aktualitātes

No 9.04.2024. līdz 11.04.2024. Rīgas Tehniskās koledžas audzēkņi piedalījās Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras rīkotajā pasākumā - skolu pašpārvalžu mācībās projektā “Kontakts”. 
Pasākumā piedalījās astoņu skolu komandas no dažādiem Rīgas un pierīgas reģioniem. Visas trīs dienas jaunieši aktīvi iesaistījās JSPA vadītāju interaktīvajās nodarbībās un citu skolu organizētajās tematiskajās aktivitātēs par jauniešu līdzdalību, labbūtību, iekļaušanu, mobingu, kritisko domāšanu u.c..
Pasākumā RTK pārstāvēja Sofija Pakalka MH-1, Aimens Vēveris P1-1, Edvards Pēteris Blūmens MH-2 un pedagogs Inga Ņikitina.
Pasākuma laikā dalībnieki ar dažādām neformālās izglītības metodēm apguva kā veiksmīgāk saliedēt kolektīvu uzdevumu veikšanai, kā uzlabot mikroklimatu skolā un, kas nepieciešams (iekļaujams) projektā, kā labāk to uzrakstīt. Tika uzklausītas citu skolu pašpārvalžu pieredzes labie piemēri un lietas pie kurām vēl jāstrādā. Ja tiks apstiprināts Audzēkņu pašpārvaldes izstrādātais projekts, tiks stiprināta pašas pašpārvaldes darbība un uzlabots dialogs ar skolas administrāciju. 

Fotogalerija