Studējošo aptauja par darba devēju izvēli un vēlamo darba devēju

Aktualitātes

Pētījumu kompānija Kantar jau kopš 2007. gada reizi gadā sadarbībā ar vadošajiem dažādu nozaru darba devējiem Latvijā īsteno aptauju studentu vidū, lai noskaidrotu, ko studenti sagaida no darba devējiem, kādi ir nozīmīgākie faktori darba devēju izvēlē un kāda ir attieksme pret dažādiem darba devējiem Latvijā. 
Aptaujā aicināti piedalīties gan profesionālo studiju programmu, gan bakalaura, gan maģistrantūras studenti. Aptaujā aicinām piedalīties studentus, kuri studē kādā no šīm specialitātēm: Tiesību zinātnes, Sociālās zinātnes un komerczinības, dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, un tehniskās zinātnes (inženierzinātnes, ražošana un būvniecība).

Aptauja notiek internetā un studenti to var aizpildīt sev ērtā laikā un vietā.  Aptauja ir anonīma, un visas atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Aptaujas ilgums ir ~15 minūtes.

Aptaujas norises laiks no 04.04.- 19.04.

Lai aizpildītu anketu, lūdzu, sekojiet saitei:

https://interviewing.nfieldmr.com/Interviews/EhcK6/Vtf6n0ihsMvYOOSStjVH