STUDENTIEM ir iespēja pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”

Aktualitātes

Vēl līdz 2024.gada 20. februārim STUDENTI var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”. Pēc 20.februāra pieteikumi netiks pieņemti un izskatīti.

Informāciju par pieteikšanos stipendijai “Studētgods” skatīt pievienotajā dokumentā.