Studentu zinātniski praktiskā konference "Tehnoloģiju iespējas mūsdienās"

Aktualitātes

Šodien, 2024. gada 15. maijā, Rīgas Tehniskās koledžas Lielajā zālē (Braslas ielā 16)
tika rīkota SEPTĪTĀ studentu zinātniski praktiskā konference "Tehnoloģiju iespējas
mūsdienās". Konferences fokusā bija „Zaļais kurss. Zaļā enerģija. Zaļā
domāšana.” Pasākumā aktīvi piedalījās Datorikas un Elektronikas, kā arī
Enerģētikas katedru 1. un 2. kursu studenti, 1. un 2. kursu audzēkņi, pedagogi un
vieslektori.
Sīkāku informāciju var apskatīt pievienotajā dokumentā.