SKOLAS AVĪZE - septembris 2022

Koledžas avīze

Mūsu radošo audzēkņu komanda ir izdevusi šogad pirmo skolas avīzes numuru. Paldies skolotājai Dzintrai Zauskai par audzēkņu iedvesmošanu! Un kāds jau pačukstēja, ka nākamais žurnāla numurs jau top. Būšot daudz jaunu ziņu! Ar nepacietību gaidīsim.                                                     

Materiālu sagatavoja vispārējo studiju un vadzinības katedras vadītāja Evija Džeksone