Elektronika

Vidējā izglītība / Izglītības programmas / Elektronika

Elektronikas tehniķis

Iegūstamā kvalifikācija: Elektronikas tehniķis

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, 9 klases

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 4 gadi
Īstenošanas forma: Dienas nodaļa klātienē
Mācību vieta: Rīga, Braslas iela 16
Īpašas prasības specialitātē: Labas zināšanas fizikā un matemātikā
Nodarbinātības apraksts
Elektronikas tehniķis strādā elektroniskas aparatūras ražošanā, realizācijā, tehniskā apkalpošanā, remonta, regulēšanā, montāžā, kontrolē un mēriekārtu darbības nodrošināšanā.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Sagatavot elementu bāzi un komplektējošos izstrādājumus montāžai
  • Strādāt ar sagatavošanas un montāžas darba tehnoloģisko aprīkojumu
  • Izmantot elektroniskās mēriekārtas un instrumentus
  • Veikt elektroniskās aparatūras montāžu un kopsalikumu
  • Meklēt bojājumus un tos novērst elektroniskās iekārtās
  • Veikt montāžas darbus un novērst bojājumus kabeļu tiklos
  • Ierīkot signalizācijas iekārtas automobiļos un sadzīves objektos
  • Izvelēties pareizos elektroniskas aparatūras darba režīmus aizsardzībai no pārslodzēm un prast pielietot aizsardzības metodes
  • Pielietot jaunākās tehnoloģijas elektroniskās aparatūras ražošanā un pārbaudē
  • Strādāt ar elektroniskas aparatūras konstruktoru, tehnoloģisko un uzturēšanas dokumentāciju
Tālākizglītības iespējas specialitātē
RTK, RTU
Kontakti
Bc. Igors Būmanis
Datorikas un elektronikas katedras vadītājs
Rīga, Braslas iela 16, 320.kab.

igors.bumanis@kcrtk.lv

Programmas kods: 33 523 02 1
Akreditācija: AP 5388, līdz 30.05.2024.