Mehatronika

Vidējā izglītība / Izglītības programmas / Mehatronika

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Iegūstamā kvalifikācija: Mehatronisku sistēmu tehniķis

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, 9 klases

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 4 gadi
Īstenošanas forma: Dienas nodaļa klātienē
Mācību vieta: Rīga, Lēdmanes iela 3
Nodarbinātības apraksts
Mehatronisku sistēmu tehniķis strādā ražošanas un servisa organizācijās, veic individuālu darbu saistībā ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, veic defektu atklāšanu un novēršanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontrolleros (PLC).

Mehatronisku sistēmu tehniķis patstāvīgi organizē darbu, strādā ar tehnisko dokumentāciju, konstrukciju materiāliem, veic nepieciešamo detaļu apstrādes un izgatavošanas tehnoloģiskos darbus un mezglu montāžu.

Mehatronisku sistēmu tehniķis veic elektropiedziņas un iekārtu vadības elektrisko shēmu montāžu un regulēšanu.

Mehatronika sevī ietver četrus nozares- mehāniku, elektroniku, informācijas tehnoloģijas un vadību.
Specifiskas prasmes profesijā
  • Veikt montāžas, remonta un regulēšanas darbus mehatroniskā sistēmā.
  • Meklēt un novērst defektus mehatroniskā sistēmā.
  • Veikt mehatroniskās sistēmas darbības kontroli un tehnoloģiskā produkta kvalitātes kontroli.
  • Apkalpot tehnoloģijas hidrauliskās, pneimatiskās, elektroniskās ierīcēs ar informācijas tehnoloģiju integrāciju, atbilstoši instrukcijai un aprakstam.
  • Veikt elektromontāžas darbus mehatroniskā sistēmā.
  • Veikt elektronisku vadības shēmu, bloku un ierīču montāžu un regulēšanu.
  • Veikt mehānismu montāžas darbus.
  • Veikt mehatronisku sistēmu pārbaudi un galīgo regulēšanu pēc montāžas.
  • Ievadīt programmas loģiskajos kontrolleros (PLC).
  • Apkalpot ciparu vadības darbagaldu vadības ierīces.
Tālākizglītības iespējas specialitātē
RTK, RTU
Kontakti
Dr. Viktors Gutakovskis
Inženierzinību un ražošanas katedras vadītājs
Rīga, Lēdmanes ielā 3, 216.kab.
67185326 
viktors.gutakovskis@kcrtk.lv

Programmas kods: 33 521 06 1
Akreditācija: AP 5803, līdz 02.03.2029.