Programmēšana

Vidējā izglītība / Izglītības programmas / Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

Iegūstamā kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis

Iegūstamais izglītības dokuments: Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, 9 klases

Mācību valoda: Latviešu
Ilgums: 4 gadi
Īstenošanas forma: Dienas nodaļa klātienē
Mācību vieta: Rīga, Braslas iela 16
Īpašas prasības specialitātē: Vēlamas priekšzināšanas informātikā
Nodarbinātības apraksts
Programmēšanas tehniķis strādā organizācijās, kuras izmanto informācijas tehnoloģijas un piedalās programmatūras projektēšanā, implementēšanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām. Spēj efektīvi izmantot esošus resursus, sniegt priekšlikumus resursu modernizēšanai un sniegt konsultācijas lietotājiem viņu darba vietās vai stacijās. Orientējas datoru tīklu tehnoloģijās un seko līdzi jaunākajām programmēšanas tehnoloģijām un rīkiem. Var piedalīties programmatūras dokumentēšanā atbilstoši valsts un starptautiskiem standartiem.
Specifiskas prasmes profesijā
 • Zināt vismaz divas programmēšanas valodas un kodēt iepriekš izstrādātus algoritmus kādā no programmēšanas valodām
 • Veidot un atkļūdot programmas
 • Lasīt projektējuma shēmas un diagrammas
 • Projektēt vienkāršus algoritmus un datu struktūras
 • Izvelēties problēmas risināšanai adekvātu programmatūru un rīkus
 • Veikt datu aizsardzības un drošības elementārus pasākumus
 • Konfigurēt darba vietu un darba rīkus
 • Izmantot Internet tehnoloģijas
 • Lietot datu pieprasījuma valodas
 • Lietot programmatūras testēšanas paņēmienus
 • Komentēt programmu
Tālākizglītības iespējas specialitātē
RTK, RTU, LU
Kontakti
Bc. Igors Būmanis
Datorikas un elektronikas katedras vadītājs
Rīga, Braslas iela 16, 320.kab.

igors.bumanis@kcrtk.lv

Programmas kods: 33 484 01 1
Akreditācija: AP 5389, līdz 31.08.2024.