Atbalstītāji

Swedbankkarte

"uzņemšana"

Uzņemšana koledžā

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšana koledžā

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšana profesionālajā vidusskolā

Uzņemšanas rezultāti profesionālajā vidusskolā 2021./2022. māc. g.

Kategorijā: UzņemšanaUzņemšanas rezultāti, uzņemšana

1. kārtas uzņemšanas rezultāti mācībām profesionālajā vidusskolā

05.07.2021Uzņemšanas rezultāti, uzņemšana

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā 2021

05.05.2021Uzņemšana

Uzņemšana Rīgas Tehniskajā koledžā 2021

05.05.2021Uzņemšana

"Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis" - 59557 KB

05.07.2021Uzņemšanas rezultāti, uzņemšana

"Datorsistēmu tehniķis" - 74289 KB

05.07.2021Uzņemšanas rezultāti, uzņemšana

"Elektronikas tehniķis" - 59963 KB

05.07.2021Uzņemšanas rezultāti, uzņemšana

"Elektrotehniķis" - 62956 KB

05.07.2021Uzņemšanas rezultāti, uzņemšana

"Imatrikulācijas (uzņemšanas) kārtība un organizācija 2021./2022. akadēmiskam gadam" - 2023940 KB

29.01.2021Uzņemšana, imatrikulācija, koledžā

"Imatrikulācijas (uzņemšanas) kārtība un organizācija 2021./2022. akadēmiskam gadam" - 2023940 KB

29.01.2021Uzņemšana, imatrikulācija, koledžā

"Imatrikulācijas (uzņemšanas) kārtība un organizācija 2021./2022. akadēmiskam gadam" - 2023940 KB

29.01.2021Uzņemšana, imatrikulācija, koledžā

"Informatīvs PLAKĀTS PAR UZŅEMŠANU Daugavpilī 2021./2022." - 1255861 KB

12.04.2021Uzņemšana Daugavpilī

"Informatīvs PLAKĀTS PAR UZŅEMŠANU Kandavā 2021./2022." - 856071 KB

12.04.2021Uzņemšana Kandavā

"Informatīvs PLAKĀTS PAR UZŅEMŠANU Liepājā 2021./2022." - 911670 KB

12.04.2021Uzņemšana Liepājā

"Informatīvs PLAKĀTS PAR UZŅEMŠANU Rīgas Tehniskajā koledžā 2021./2022." - 1836830 KB

12.04.2021Uzņemšana

"Loģistikas darbinieks" - 65244 KB

05.07.2021Uzņemšanas rezultāti, uzņemšana

"Mehatronisku sistēmu tehniķis" - 62112 KB

05.07.2021Uzņemšanas rezultāti, uzņemšana

"Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs" - 56889 KB

05.07.2021Uzņemšanas rezultāti, uzņemšana

"Telekomunikāciju tehniķis" - 56330 KB

05.07.2021Uzņemšanas rezultāti, uzņemšana

"Uzņemšanas noteikumi profesionālajā vidusskolā 2021./2022. mācību gadam" - 1353758 KB

29.01.2021Uzņemšana profesionālajā vidusskolā