Atbalstītāji

Swedbankkarte

Studijas - lekciju saraksti, studiju procesa grafiks

Informācija par uzņemšanu PIKC RTK mājas lapas sadaļā Uzņemšana koledžā

Studenti var pieteikties studentu apliecībām, pārskaitot 4,27 Eur uz koledžas kontu, saskaņā ar MK 17.09.2013.  not. 888, p.2.6.
Par veikto maksājumu lūdzu informēt Studiju daļas sekretāri Braslas ielā 16, Rīgā, 104. kab., T.67081401
e-pasts: zanda.beke@kcrtk.lv

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA norēķinu konts
Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21399 dokumentu izgatavošana – vārds, uzvārds, pers.kods

 

Saskaņā ar 31.08.2020.rīkojumu Nr. S-31, 2020./2021. akadēmiskā gada 2. semestris no 02.02.2021. līdz 21.06.2021.

Sakarā ar epidemioloģiskiem drošības pasākumiem „Covid-19” infekcijas izplatības ierobežošanai, apstiprinātas izmaiņas studiju procesa grafikā.
2020./2021. akadēmiskā gada 2. semestris grupām
A-MH-1, AD-MB-1, A-MH-2 (tai skaitā AL-MH-2), D-MB-2 (tai skaitā AD-MB-2), A-K-2 sākas š.g. 19. janvārī ATTĀLINĀTI.

Visām pārējām grupām 2020./2021. akadēmiskā gada 2. semestris sākas š.g. 2. februārī ATTĀLINĀTI.

13.10.2020 "STUDIJU PROCESA GRAFIKS 2020./2021. AKADĒMISKAM GADAM" - 75776 KB

01.04.2020 "Noteikumi par kursa darbu izstrādāšanu 2020" - 841074 KB

01.04.2020 "Noteikumi par kvalifikācijas darbu izstrādāšanu 2020" - 1477043 KB

03.09.2020 "Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādei un noformēšanai" - 721048 KB

03.09.2020 "Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādei un noformēšanai" - 386048 KB

18.02.2021 "INFORMĀCIJAS un KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU katedras lekciju saraksts 2020./ 2021. ak.gada pavasara semestrim" - 80384 KB

27.01.2021 "Studiju programmas INŽENIERMEHĀNIKA lekciju saraksts 2020./2021. ak.gada pavasara semestrim (no februāra mēneša)" - 69120 KB

12.01.2021 "Studiju programmas TELEMĀTIKA un LOĢISTIKA lekciju saraksts 2020./2021. ak.gada pavasara semestrim" - 32768 KB

05.01.2021 "Lekciju saraksts A-AT-1 grupas studentiem 2020./2021. ak. gada februāra mēnesim" - 39424 KB

05.01.2021 "Lekciju saraksts A-AT-2 grupas studentiem 2020./2021. ak. gada februāra mēnesim" - 36864 KB

05.02.2021 "Lekciju saraksts A-AT-1 grupas studentiem 2020./2021. ak. gada marta un aprīļa mēnešiem" - 49664 KB

21.01.2021 "Studiju programmas AUTOTRANSPORTS lekciju saraksts 2020./2021. ak. gada pavasara semestrim" - 64512 KB

28.01.2021 "Studiju programmas KOKAPSTRĀDE lekciju saraksts 2020./2021. ak.gada pavasara semestrim (no februāra mēneša)" - 78848 KB

09.02.2021 "Studiju programmas SILTUMENERĢĒTIKA lekciju saraksts 2020./2021. ak. gada pavasara semestrim" - 39936 KB