Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Stipendijas studentiem

Koledžas studenti var pretendēt uz minimālajām (semestra) un vienreizējām stipendijām 140,00 Eur apmērā konkursa kārtībā piešķirtā budžeta finansējuma ietvaros.
Kārtība, kādā Rīgas Tehniskā koledža studentiem piešķir stipendiju, apskatāma pievienotajā dokumentā.

Iesniegumus minimālajām stipendijām 2022./2023. akadēmiskā gada 2. semestrim var iesniegt līdz š.g. 13. februārim 116. kabinetā, Braslas ielā 16
vai elektroniski nosūtot uz e-pastu: oksana.kaila@kcrtk.lv

Vairāk informācijas: https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam

Jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri 2021. gada rudens semestrī sāka studijas 1.kursā, ir iespēja pieteikties stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā.

NĀKAMĀ PIETEIKŠANĀS - NO 1. FEBRUĀRA LĪDZ 20. FEBRUĀRIM, 2023. g.

Sīkāku informāciju skatīt pievienotajā dokumentā "Studētgods - 2023"

T.67081411
T.67081401