Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Stipendijas audzēkņiem

2., 3. un 4. kursu profesionālās vidusskolas audzēkņiem IZMAIŅAS  valsts budžeta stipendijas saņemšanā.

 Pamatojoties uz MK 2020. gada 2. jūnija noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un  valsts arodizglītības standartu”, 1. kursu profesionālās vidusskolas audzēkņiem IZMAIŅAS  valsts budžeta stipendijas saņemšanā.

 

Stipendijas apjoms atkarīgs no sekmēm mācībās, iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas, dalības izglītības iestādes aktivitātēs. Papildus informācija Studiju daļā Braslas ielā 16, 116. kab., T. 67081411.