Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Stipendijas audzēkņiem

2022./2023.mācību gada 4. kursu profesionālās vidusskolas audzēkņiem.

Pamatojoties uz MK 2020. gada 2. jūnija noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un  valsts arodizglītības standartu”,
2022./2023.mācību gada 1. 2., un 3. kursu profesionālās vidusskolas audzēkņiem IZMAIŅAS  valsts budžeta stipendijas saņemšanā.

 

Stipendijas apjoms atkarīgs no sekmēm mācībās, iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas, dalības izglītības iestādes aktivitātēs. Papildus informācija Studiju daļā Braslas ielā 16, 116. kab., T. 67081411.