Atbalstītāji

Swedbankkarte

Studiju virzienu akreditācijas termiņi

Informācija par studiju virzienu akreditācijas termiņiem
Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48. punktu studiju virzienu, kuru akreditācijas termiņš beidzas 2019. gadā, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā:

1. Līdz 2020. gada 31. decembrim studiju virzienam:

  • „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

          Studiju programma  „Sekretariāta un biroja darbs”

2. Līdz 2021. gada 31. decembrim studiju virzieniem:

  • „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”

           Studiju programma „Inženiermehānika”
           Studiju programma „Autotransports”
           Studiju programma „Siltumenerģētika”
           Studiju programma „Aukstumtehnika”

  • „Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas”

           Studiju programma „Elektriskās iekārtas”

  • „Ražošana un pārstrāde”

           Studiju programma „Kokapstrāde”

3. Līdz 2022. gada 31. decembrim studiju virzienam:

  • „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”

           Studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”
           Studiju programma „Elektronika”
           Studiju programma „Telekomunikācijas”

4. Līdz 2023. gada 31. decembrim studiju virzienam:

  • „Transporta pakalpojumi”

           Studiju programma „Telemātika un loģistika”
 
Jaunu akreditācijas lapu izsniegšana nav nepieciešama, jo termiņi ir noteikti minētajā likumā.

Aktuālo informāciju par akreditētajiem studiju virzieniem un programmām meklēt:
http://www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas