Atbalstītāji

Swedbankkarte

RTU Neklātienes un vakara studiju departamenta (NVSD) studiju piedāvājumi

RTU NEKLĀTIENES UN VAKARA STUDIJU DEPARTAMENTS piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas studiju programmas sestdienās un e-studijās.

Plašāku informāciju par RTU studiju programmām, pieteikšanās kārtību, NVSD pieņemšanas laikiem iespējams uzzināt mājaslapā: www.rtu.lv/studijas/neklatiene

29.04.2019 "RTU NVSD buklets 2019" - 947428 KB