Atbalstītāji

Swedbankkarte

AS Latvenergo studiju noslēguma darbu konkursa rezultāti 2020

Apsveicam 2020. gada Elektrisko iekārtu studiju programmas absolventus:
1. Viktoru Bavinu un
2. Jāni Ribakovu (RTK Kandavas filiāle)

ar sekmīgu piedalīšanos AS Latvenergo studiju noslēguma darbu konkursā.