Atbalstītāji

Swedbankkarte

22.02.2021. direktora rīkojums Nr. 1.1.-08/8 par kavējumu uzskaiti

Par izglītojamo kavējumu uzskaiti lasīt pievienotajā dokumentā.