Atbalstītāji

Swedbankkarte

Klātienes mācību process un konsultācijas 2. un 3. kursiem

Informāciju par KLĀTIENES MĀCĪBU PROCESU UN KONSULTĀCIJĀM LATVIEŠU VALODĀ UN MATEMĀTIKĀ LAIKA POSMĀ NO 12. APRĪĻA LĪDZ 23. APRĪLIM 3. kursam un KLĀTIENES MĀCĪBU PROSESU UN KONSULTĀCIJĀM SVEŠVALODĀS, FIZIKĀ, LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURĒ LAIKA POSMĀ NO 26. APRĪĻA LĪDZ 29. APRĪLIM 2. kursam. skatīt sadaļā https://www.rtk.lv/?sadala=450

1.pāra sākums plkst. 9.00
3.pāra sākums plkst. 13.00
Pirms pirmās nodarbības jānodod tests uz Covid-19.