Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā 2021

Sīkāku informāciju par uzņemšanu profesionālajā vidusskolā skatīt sadaļā https://www.rtk.lv/?sadala=452

Uzņemšanas PIKC "Rīgas Tehniskā koledža" 2021./2022. mācību gadam saite uz Google Forms, kuru jāizmanto reflektantiem, lai pieteiktos mācībām attālināti: https://forms.gle/FZ1PbZJzSh8gqK368

Pamatojoties uz 30.06.2020. MK rīkojumu Nr. 354, UZŅEMŠANAS KOMISIJA strādās š.g. 19. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00. 25. jūnijā brīvdiena.

Š.g. 22.jūnijā (pirmssvētku diena) UZŅEMŠANAS KOMISIJA strādās no plkst. 9.00 līdz 16.00