Atbalstītāji

Swedbankkarte

Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem valsts pārbaudījumu organizēšanā un norisē 2020./2021.mācību gadā

30.04.2021. g. direktora rīkojumu nr. Nr. 1.1.-08/12 "Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem valsts pārbaudījumu organizēšanā un norisē 2020./2021.mācību gadā" skatīt pievienotajā dokumentā.