Atbalstītāji

Swedbankkarte

Informācija studentiem par studiju gada uzsākšanu š.g. 6. septembrī

Studijas koledžā uzsākam š.g. 6. septembrī atbilstoši stundu sarakstiem. Lekciju sarakstus skatīt sadaļā https://www.rtk.lv/?sadala=448

Saskaņā ar „Vadlīnijām studija procesa organizēšanā augstskolās un koledžās 2021./2022.akadēmiskajā gadā”, pārejas periodā, līdz 2021. gada 10. oktobrim, lai līdz šim laikam iegūtu vakcinācijas statusu: studiju procesā var piedalīties ne tikai personas ar derīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, bet arī testētās personas, apliecinot to ar atbilstošu Covid-19 sertifikātu par negatīvu testa rezultātu, kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā. Mutes un deguna aizsegi jālieto tiem studējošajiem, kuriem nav derīgs Covid-19 sertifikāts par vakcināciju vai pārslimošanu.