Atbalstītāji

Swedbankkarte

Informācija par Erasmus+ projektu № 2019-1-LV01-KA103-060093

2021. gada 30. septembrī tika noslēgts Erasmus+ augstskolas mobilitātes projekts № 2019-1-LV01-KA103-060093.

Materiāls – pielikumā.