Atbalstītāji

Swedbankkarte

11.oktobra rīkojums par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz mācību un studiju procesa organizēšanu saistībā ar covid-19 vīrusa izplatību

11. oktobra direktora rīkojumu par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz mācību un studiju procesa organizēšanu saistībā ar covid-19 vīrusa izplatību lasīt pievienotajā dokmentā.