Atbalstītāji

Swedbankkarte

Grozījumi 10.11.2021. rīkojumā Nr. 1.1.- 08/37 par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz mācību un studiju procesa organizēšanu

22.novembra direktora rīkojumu par grozījumiem 10.11.2021. rīkojumā Nr. 1.1.-08/37  "Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz mācību un studiju procesa organizēšanu saistībā ar covid-19 vīrusa izplatību" skatīt pievienotajā dokumentā.