Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Jaunatnes radošais mākslu simpozijs “Sirdsvārdi Latvijai”

12. maijā mūsu skolas audzēkņi kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotājām devās uz PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, lai piedalītos Jaunatnes radošajā mākslu simpozijā “Sirdsvārdi Latvijai”. Simpozija laikā notika jaunlatviešiem- Jura Alunāna 190. jubilejai un Atim Kronvaldam 185.jubilejai – veltīto literāro darbu un pārspriedumu konkursa noslēgums, kā arī grāmatas “Pro Patria –VIII: Par Tēvzemi”, kurā apkopoti dzejnieka Ernesta Birznieka-Upīša 150.jubilejai veltītajam pārspriedumu, literāro darbu konkursam iesniegtie darbi.

Simpozijā bija iespēja noklausīties lekciju par jaunvārdiem latviešu valodā, par J.Alunāna un A.Kronvalda dzīves gaitām, par kokļu, seno instrumentu, tapšanu un skanējumu.

Šajā gadā literāro darbu konkursā jaunieši iedvesmojās no Ata Kronvalda un Jura Alunāna atziņām. Mūsu skolas audzēkņi – Megija Baltpurviņa (P1-1), Līna Robežniece (P1-1), Darja Guseva (P2-1), Kristiāns Bitinevs (EL-2), Sandis Jurciks (EL-2), Niklāvs Zemītis (EL-2), Kate Korņejeva (K-2), Elizabete Staškūna (P1-2) saņēma pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā. Līna Robežniece ieguva atzinību par labu radošo darbu.

Sakām paldies skolotājām - Dzintrai Zauskai, Sandrai Ozolai, Evijai Džeksonei-par audzēkņu sagatavošanu konkursam.

Simpozija fotomirkļi apskatāmi pievienotajā dokumentā.