Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Noslēguma pasākums LDDK Projektam SAM.8.5.1. 11.05.2023.

Šā gada 11. maijā notiks noslēguma pasākums un apbalvošanas ceremonija LDDK īstenotajam ESF projektam “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (LDDK projekts SAM 8.5.1.).
Noslēguma pasākumā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar projekta laikā īstenoto prakšu un darba vidē balstītu mācību sasniegtajiem rezultātiem, labās prakses piemēriem – secinājumiem un priekšlikumiem tālākai profesionālās izglītības attīstībai.

Translācijas adrese: https://www.leta.lv/onair/embed/b:lddk

Noslēguma konferences darba kārtību skatīt pievienotajā dokumentā.