Eksāmeni

Audzēkņiem / Eksāmeni

Valsts pārbaudes darbi (centralizētie eksāmeni)

Konsultāciju grafiks pirms centralizētajiem eksāmeniem (latviešu valoda, angļu valoda, matemātika)
Konsultāciju grafiks Braslas ielā 16