Pedagogu konsultācijas

Audzēkņiem / Pedagogu konsultācijas

1. Informācijas  un komunikācijas tehnoloģiju katedra (Programmēšana, Datorsistēmas, Elektronika, Telekomunikācija, Enerģētika un elektrotehnika).
2. Vispārējo studiju un vadzinības katedra (Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Loģistika, vispārizglītojošie priekšmeti).
3. Autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedra (Metālapstrāde, Mehatronika, Inženiermehānika, Kokizstrādājumu izgatavošana, Autotransports).